Vi vil have mere urørt skov i Danmark!

Kan du forstille dig store pattedyr som vildsvin, ulve og bisonokser i de danske skove? Det har vores skove kunnet rumme tidligere og det er vores ambition at de skal kunne det igen.

Verdens Skove arbejder for at genetablere urørt natur

Skovene spiller en nøglerolle som levested for størstedelen af vores plante- og dyrearter. Men den type plantagedrift der drives i de danske skove i dag gør, at mange skove i realiteten er blevet til en grøn ørken, ensformig og fattig på arter, sammenlignet med de oprindelige skove. Ved at beskytte og oprette urørt skov, genindføre store vilde pattedyr og gå over til mere miljørigtigt skovbrug kan vi vende udviklingen.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close